Image default
เทคนิค

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นิยมใช้ Indicators

Indicator (อินดิเคเตอร์) คือ ดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคชนิดหนึ่งที่นักลงทุนนิยมนำมาใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการตัดสินใจ

ส่วนหลักการทำงานหรือวิธีการคำนวณของ indicator นั้น จะยึดตามสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยของ ราคา และปริมาณการซื้อขายจากอดีตที่ผ่านมา แล้วนำไปคำนวณหาความน่าจะเป็นในอนาคตตามสูตรทางคณิตศาตร์ ซึ่งค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมาก เพื่อความกระชับในเนื้อหา บทความนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะ indicator ที่เป็นที่นิยมที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่นำมาใช้ มีอยู่ 9 ตัว ดังนี้

Moving Average บอกความผันผวนที่ผ่านมา, ใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคต, บอกแนวรับ-แนวต้าน, จุดควรเข้าซื้อขายเบื้องต้น
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้น, บอกจุดที่ควรซื้อหรือขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น, บอก Momentum ของราคาหุ้นหรือค่าเงิน,
Average Directional Movement Index (ADX) บอกมีเทรนด์หรือไม่มี, ทิศทางแนวโน้มแข็งแกร่งไหม, ใช้เป็นสัญญาณเข้า-ออก
Relative Strength Index (RSI) บอกมีซื้อหรือขายมากไป, สัญญาณกลับตัว, สวิงผิดพลาด, แนวรับแนวต้าน, การเปลี่ยนทิศทางของราคา
Stochastic Oscillator (STO) พยากรณ์การกลับตัว, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, ให้สัญญาณเข้าตลาด(ซื้อหรือขาย)
Bollinger Bands ความผันผวน, ดูแนวรับแนวต้าน, แนวโน้มของราคา, ภาวะซื้อหรือขายมากไป, จังหวะ Breakouts
อิชิโมกุ (ichimoku) บอกจุดชื้อ-ขาย, ยืนยันการเกิดเทรนด์ใหญ่ๆ, เป็น pattern ช่วงไหน, แนว-รับแนวต้าน, จุดสวิงตัวแรงๆ (Breakouts)
Parabolic SAR บอกเทรนด์, การแกว่งตัวเร็วช้าของราคา, ความยาวเทรนด์, จุดกลับตัว, สัญญาณ ซื้อหรือขาย
Fibonacci แนวรับ-แนวต้าน, จุดเข้า-จุดออก, จุดกลับตัว, เป้าหมายราคา, ความแข็งแกร่งของราคา

Related posts

Bollinger Bands วิธีใช้พวกเขาเพื่อสร้างผลกำไรมหาศาล

admin

การซื้อขายวันForex อาจเป็นความคิดที่ไม่ดี!

admin

หาเงินทำระบบการซื้อขาย Forex ที่เหมาะกับคุณ

admin

Leave a Comment